НАШАТА МИСИЯ

 

Мечтаейки за зеленото бъдеще, ние се посвещаваме на

развитието на екологичните продукти за опазване на

околната среда, за да отговорим на нацията " за сервиз

и производство с ниски въглеродни емисии" ,Миксер Бг ООД  

разработва план за нова концепция на развитие за своя 

бизнес модел с мото  „Енергоспестяване, ниско съдържание

на въглерод, опазване на околната среда“.