ПРОДАЖБИ

Ние  имаме много успешно сътрудничество с много фирми производители

и за малък пазар като Българския ние сме абсолютен лидер по

продажби и сервиз  за последните години и  имаме продадени над

180 машини и компресори с марката  в различните им модификации

и  целите  заложени в нашата нова концепция за бъдеще развитие през

следващите   няколко години са да бъдем по агресивни на пазара и да

удвоим продажбите като за тази цел ние сме закупили земя и през тази

година плануваме да си построим   нова база за продажби и сервиз с площ 2000м2