РОТОРИ PFT

КАЧЕСТВЕНИ РОТОРИ ПРОИЗВЕДЕНИ В ГЕРМАНИЯ! НЕ СА ВЗАИМО-ЗАМЕНЯЕМИ С ДРУГИ МАРКИ!