ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ

Мазилките са това за сградите, което дрехите за хората

За вътре и за вън мазилките на RÖFIX привличат окото. Дали като архитектурен и атрактивен елемент или като защита на зидарията от атмосферните условия. Хоросанът за мазилка е познат още от античността. В най-ранните епохи човекът е използвал глината като мазилка, която днес все още се среща предимно в южните страни. Във връзка с екологичния начин на строителство тя отново е на преден план по нашите географски ширини. Варта като първото минерално свързващо вещество е била открита в стара Гърция. С вар е могло да се произведат външни мазилки устойчиви на атмосферно влияние, които частично са се запазили и до наши дни. Римляните вече са познавали употребата на така наречените хидравлични вещества. Оттогава строителната техника се е променила много. С откриването на портландцимента в средата на 19-ти век на разположение е едно хидравлично свързващо вещество, с което могат да се произведат строителни материали с най-висока дълготрайност.