ТРАПЕЦОВИДЕН ВОДАЧ

ТРАПЕЦОВИДЕН ВОДАЧ (МАЙКА) ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА ,

НАША РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО КОЯТО Е ЕДИНСТВЕНАТА ПО РОДА СИ В БЪЛГАРИЯ