ИЗСУШИТЕЛИ ПОД НАЕМ

ОТДАВАМЕ ИЗСУШИТЕЛИ ПОД НАЕМ НА ФИРМИ И ЧАСТНИ КЛИЕНТИ 

ЗА ИЗСУШАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ВЛАГА И СЛЕД ИЗМАЗВАНЕ

НА СТЕНИ И ТАВАНИ С МАЗИЛКИ .