КЛИЕНТИ

Клиенти са всички строителни фирми в България които държат

да работят с качествена техника  и също така да получат качествен

сервиз и ние държим 60-65% от продажбата на машини за машинна

мазилка на нашия пазар като покриваме цялата страна чрез нашите

центрове и чрез нашата всеотдайност и постояннство ние сме лидери

в тази дейност , като много големи фирми и играчи на Българския пазар

вече не са ни конкуренти или са преустановили тази дейност . В същото

време ние продаваме много резервни части и съпътстваща техника на

много наши подизпълнители и партньори в цяла България.