SEMIN SAS FRANCE

SEMIN SAS  е френска индустриална група, семейна компания, специализирана в производството на строителни материали.   

Всеки ден нашата мисия е да предоставяме качествени решения на строителни специалисти за жилищно строителство или интериорно обновяване. 

От 1838 г. иновациите са неразделна част от ДНК на SEMIN. Това ни помогна да се съсредоточим върху нашата основна цел, която е да разработим

технически решения за улесняване на монтажа, като същевременно спестим време на строителните обекти. 

SEMIN има 6 промишлени обекта във Франция и още 4 в целия свят. Екипите на SEMIN се състоят от 650 служители.

Групата има оборот от 160 милиона евро, 40% от които са международни приходи от 66 страни по света.

Клиентът е в основата на нашата стратегия, близостта и практическият подход на нашите екипи в комбинация с нашата гъвкавост и отзивчивост ни карат

да се открояваме сред тълпата. Един от ключовите въпроси за групата SEMIN през следващите няколко години е нарастването на нашето международно развитие. 

Нашата цел е да развием международния си бизнес с 50% в рамките на 5 години. Убедени сме, че качеството на услугата, която предоставяме на нашите клиенти,

е съществен фактор, затова редовно инвестираме, за да подобрим тази услуга и винаги да сме наясно с нуждите на нашите клиенти.  

Тези разработки са част от силното желание на групата да се развива устойчиво, като избере локални дистрибуторски мрежи и като управлява нашето въздействие

върху околната среда, доколкото е възможно. 

Брой цистерни за мазилка, които доставят до нашите обекти: 1 автоцистерна на всеки 20 минути

Брой t материали / година: 200 000 t

Брой палети / ден, напускащи нашите индустриални обекти: 1000 палети.