TRIUSO Quality tools GERMANY

 

Името „TRIUSO” възниква през 50-те години на миналия век от първите букви на компанията „Thomas RInberger und SOehne”.

Томас Ринбергер беше дядо на настоящия собственик и управител. TRIUSO е международно регистрирана търговска марка. 

Централният офис на TRIUSO е в Бухбах / Горна Бавария, на около 60 км източно от Мюнхен. Повечето от собствените продукти

на TRIUSO на компанията се произвеждат в 40 000 m² фирмени помещения .Производството на мистрия и шпатули се извършва

във филиала в Гота, Тюрингия. В TRIUSO работят около 100 квалифицирани служители. Много ръце допринасят за успеха на 

TRIUSO, от квалифицирани метални работници и дърводелци в производството до търговски представители в тази област .